Awelfryn

 

Bwthyn bach prydferth yng nghalon Pen Llŷn

A beautiful cottage in the heart of the Llŷn Peninsula

Ffoniwch 01970 611153 heddiw am ostyniad o 15% oddi ar y prisiau uchod!

Bwthyn ein teulu ydy Awelfryn a adeiladwyd gan fy nhaid yn y 1920au.ᅠ Fe’i lleolir yng nghanol Pen Llyn, tua milltir o Bwllheli.ᅠ Adnewyddwyd y bwthyn yn llwyr a bellach mae’n medru croesawi chwech yn gyfforddus mewn tair ystafell wely. Mae’n hafan dawel sydd yn cynnig golygfeydd bendigedig dros Fae Ceredigion.

English