Awelfryn

 

Bwthyn bach prydferth yng nghalon Pen Llŷn

A beautiful cottage in the heart of the Llŷn Peninsula

Gwybodaeth defnyddiol

 

Pwllheli 1 milltir

Llanbedrog 5 milltir

Abersoch 8 milltir

Cricieth 9 milltir

Caernarfon 16 milltir

Portmeirion 18 milltir

 

TRAETH

Mae traeth tywod Abererch tua milltir a ffwrdd ac mae yna ddigonedd o barcio gerllaw. Ar draeth Llanbedrog ceir cytiau lliwgar deniadol.

 

GOLFF

Morfa Nefyn, Abersoch a Pwllheli

 

DIWRNOD MARCHNAD

Pwllheli bob dydd Mercher

 

BWYTA ALLAN

The Lion Hotel 200 llath i'r chwith o Bryn Tirion  Bwyd ardderchog ac mae croeso i blant.

 

The Ship, Edern

Tafarn gastro bendigedig

 

Bryncynnan Inn, Nefyn

Bwyd da am bris da ac mae croeso i blant.

 

Twnti seafood, Rhyd y Clafdy

Bwyd môr gorau Llŷn

English