Awelfryn

 

Bwthyn bach prydferth yng nghalon Pen Llŷn

A beautiful cottage in the heart of the Llŷn Peninsula

Mae Awelfryn ar gael gydol y flwyddyn.ᅠ Mae’n fwthyn gyfforddus lle gellir ymlacio yn llwyr.

 

Mae’r ystafelloedd byw yn agored gyda stof aml-danwydd yn y ffwrn fara gwreiddiol.ᅠ Mae’r gegin o safon uchel felly medrwch fwynhau coginio a bwyta o flaen y golygfeydd godidog.ᅠ Mae yna gawod a bath yn yr ystafell ymolchi a gwresigyddion trydan effeithiol trwy’r bwthyn.ᅠ To gwair sedam sydd ar yr estyniad sydd yn ynysydd effeithiol yn ogystal a bod yn nodwedd deniadol.

 

Mae yma ardd fawr a digonedd o le parcio.ᅠ Y tu allan I’r ffenestri mawr gallwch wylio Bae Ceredigion o’r balconi llechen.

 

Mae llieiniau gwely a thywelion yn gynwysiedig yn y pris.ᅠ Gallwch holi am gael benthyg cadair uchel a chot. Ni does modd benthyg llieiniau ar gyfer y cot.

 

Mae Awelfryn yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a ffrindiau sydd yn mwynhau gwyliau mewn awyrgylch deniadol ynghanol harddwch natur. Yn anffodus nid ydym yn medru croesawi anifeiliaid anwes.

 

'Llety o'r safon uchaf efo golygfeydd godidog. Down yn ôl yn bendant!''

T.M.E.

 

'Yn ddelfrydol ar gyfer Pen Llyn ac Eryri. Golygfeydd godidog o'r tu fewn a'r tu allan. Gwyliau rhesymol ardderchog'.

D.O.

 

English